Täna on reede, 23.08.2019  

Avaleht Raamatud Tellimine (ostukorv) Kontakt Partnerid
 
 
 

Avaleht

 Tere tulemast TTÜ Raamatupoe koduleheküljele!
 
See tagasihoidlik lehekülg on loodud lisavõimalusena meie tavapärase silmast-silma kauplemise kõrvale, et meie nišikaubal oleks võimalus jõuda ka TTÜ-välise rahvani.


Uudistooted

Raamatu nimi:100 aastat TTÜ ehitusinsenere
Autor:Karl Õiger
Lühikirjeldus:Raamat on pühendatud TTÜ ehitusteaduskonna 100-aastasele ajaloole ning käsitleb teaduskonna tegevust õppe- ja teadustöö valdkonnas.
Hind:30 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Ehitusmaterjalid
Autor:Lembi-Merike Raado
Lühikirjeldus:Õpik püüab anda süsteemise ülevaate tänapäeval kasutatavate ehitusmaterjalide põhilistest ehituslikest omadustest lähtuvalt nende toorainest, tootmisviisist ja kasutusvõimalustest.
Hind:30 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Ehitusmehaanika. Varraskonstruktsioonide staatika
Autor:Andrus Räämet, Raimund Räämet
Lühikirjeldus:Õpik annab ülevaate ehituskonstruktsioonide töötamisest, nendes tekkivatest sisejõududest ning konstruktsioonide deformeerumisest.
Hind:31,30 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:English for Maritime Students
Autor:Anne Lukman
Lühikirjeldus:Erialaseid tekste, meresidet, sõnavara ja harjutusi sisaldav õpik.
Hind:34,50 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Finantsarvestus
Autor:Lehte Alver, Jaan Alver
Alampealkiri:Põhikursus
Lühikirjeldus:Käesolevas raamatus on lõimitud kõrgkooli õpik ja (väike)ettevõtte finantsarvestuse käsiraamat.
Hind:39,20 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Finantsarvestuse ülesannete kogu
Autor:Monika Nikitina-Kalamäe
Lühikirjeldus:Ülesannete kogu on koostatud täiendamaks Lehte ja Jaan Alveri "Finantsarvestus: põhikursus" õpikut.
Hind:17,50 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Füüsikaline okeanograafia. Läänemeri
Autor:Jüri Elken, Urmas Lips, Sirje keevallik, Inga Lips, Urmas Raudsepp
Lühikirjeldus:Kaasaegne okeanograafia on interdistsiplinaarne teadus, mis on saanud kiirenduse uute mõõtesüsteemide ja infotehnoloogiate arengutest. Käesolev õpik katab peamiselt füüsikalise okeanograafia teadmised, kuid põgusalt käsitletakse ka merebioloogia ja -ökoloogia aspekte.
Hind:31,34 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Hüdrograafia alused
Autor:Vello Kala
Lühikirjeldus:Hüdrograafia on rakendusteaduste haru, mis tegeleb merede ja nende rannaalade (aga ka suurte siseveekogude) iseärasuste mõõdistamise ja kirjeldamisega eeskätt navigatsiooni tarbeks, aga ka teiste meremajanduse ülesannete jaoks, kaasa arvatud teadusuuringud, loodushoid ja prognoosid.
Hind:28,80 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Inseneripedagoogika
Autor:Tiia Rüütmann
Alampealkiri:STEM valdkonna õppeainete mõjus õpetamine ja õppimine
Lühikirjeldus:Käsiraamat koosneb kahest osast. Esimene käsitleb inseneripedagoogika ja STEM didaktika põhialuseid ning teine laboratoorse õppetöö didaktikat ja STEM valdkonna õpetamise metoodikat.
Hind:50,15 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Laevajõuseadmete automatiseerimine ja kontrollmõõteriistad
Autor:Jüri Kask, Harli Moosaar
Lühikirjeldus:Õpikus on käsitletud tehniliste protsesside juhtimiseks koostatud automaatsüsteemide teooria põhialuseid, laevades rakendatavate automaatsüsteemide üldisi omadusi ja karakteristikuid, kontrollmõõteriistade ehitust, tööpõhimõtet ja kasutusvaldkonda, automaatkontrolli-, automaatreguleerimis- ja kaitsesüsteemide ülesehitust ja rakendamist, laevamehhanismide ja süsteemide automaatjuhtimissüsteeme.
Hind:28,80 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Rakenduslik hüdromehaanika
Autor:Janek Laanearu
Lühikirjeldus:Raamat on sissejuhatuseks arvutusliku vedelikudünaamika teemasse.
Hind:41,40 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Tallinna Tehnikaülikool 1918-2018
Autor:Tõnis Liibek
Lühikirjeldus:Raamat pakub võimalust heita pilk Tallinna Tehnikaülikooli keerulisele ja inspireerivale saja-aastasele eluloole.
Hind:37,60 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Varrassüsteemide võnkumine
Autor:Andres Lahe
Alampealkiri:EST-meetod
Lühikirjeldus:Raamatus vaadeldakse varraskonstruktsioonide võnkumist rajaülesandena, s.t diferentsiaalvõrrandite lahendid peavad rahuldama rajatingimusi. Rajatingimusteks on siin pidevus- ja tasakaalutingimused sõlmedes, kõrvaltingimused (liigendid varraste otstes) ning toetingimused tugedel. Varda diferentsiaalvõrrandi lahendit kirjeldatakse algparameetrite meetodiga. Algparameetrite leidmiseks luuakse võrrandisüsteem, kus tundmatute vektori moodustavad piki- ja põiksiirded, paindenurgad, piki- ja põikjõud ning paindemomendid varda algul ja lõpus. Tundmatute vektoris on ka toereaktsioonid. Tundmatute kordajad moodustavad hõreda maatriksi. EST-meetodis erinevalt ülekandemaatriksmeetodist algparameetrite leidmisel ülekandemaatrikseid ei korrutata. Nii välditakse ümardusvigu, mis tekivad ülekandemaatriksite korrutamisel.
Hind:25,10 EUR

Vaata lähemalt